When:
September 29, 2014 all-day
2014-09-29T00:00:00+05:30
2014-09-30T00:00:00+05:30

Maths (Class I); EVS (Class III); English (Class V); Maths (Class VII) – 8.00 a.m to 10.00 a.m

EVS (Class II & IV); Science (Class VI); Maths (Class VIII) – 10.30a.m to 12.30 p.m

Science (Class IX) – 8.30 a.m to 11.45 a.m

Social Science (Class X) – 8.30 a.m to 11.45 a.m